آمار کلی

کد ملی: 068177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان توسعه کالا عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/01 تا کنون
پدیده رایان بجنورد عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/14 تا کنون
اریا پخش بجنورد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/15 تا کنون
کالا سرمد پارس ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/17 تا کنون
گرانمایه فرتاک کیانا خراسان شمالی رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/10 تا کنون