آمار کلی

کد ملی: 041051XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عصر ارتباطات کومش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/23 تا کنون
سبزگستر سعید بازرس علی البدل فعال 1397/06/10 تا کنون