آمار کلی

کد ملی: 007957XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تصفیه آب فاضلاب ایران مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/24 تا کنون