آمار کلی

کد ملی: 128533XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 8

شرکت فعال: 1

خارج شده: 7

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پتروشیمی امیر کبیر عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/12/16 تا 1397/11/13
توسعه فراگیر جاسک رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/02/21 تا 1395/11/10
آب و برق و تاسیسات قشم رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/03/30 تا 1396/08/02
پالایشگاه نفت ستاره قشم نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/02/20 تا 1396/07/15
همیارماشین آسیا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/09/20 تا 1393/05/18
تامین ماشین سنگین پیشرو رئیس هیئت مدیره فعال 1391/11/02 تا کنون
آلومتک عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/08/28 تا 1392/03/22
آستانه ریل رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/05/15 تا 1394/11/24