آمار کلی

کد ملی: 325534XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارس بتن آذر مرند بازرس اصلی فعال 1396/02/10 تا کنون
کان استیل رستاک آذربایجان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/20 تا کنون
محیا صنعت آذربایجان بازرس اصلی فعال 1394/06/01 تا کنون
بتن سازه پیوند نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/01/19 تا کنون