آمار کلی

کد ملی: 064003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران سازه شاد و نیک زهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/07/21 تا 1398/08/06
ساختمانی و راهسازی خاک سازه بیرجند عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/15 تا کنون