آمار کلی

کد ملی: 079275XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابنیه گستر سازه ساسویه بازرس علی البدل فعال 1396/08/13 تا کنون