آمار کلی

کد ملی: 094098XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اب سیستم طوس بازرس اصلی فعال 1395/11/26 تا کنون
اردوان سازه آریا بازرس اصلی فعال 1394/10/14 تا کنون
سازه پیکر پدیده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/10 تا کنون