آمار کلی

کد ملی: 005811XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی وصنعتی تفلون شهریار عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/01 تا کنون
پارس توران کارآفرین عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/02/10 تا 1396/12/15