آمار کلی

کد ملی: 006366XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاریز مراسم کیهان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/10 تا کنون
اورکیلا ایران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/25 تا کنون
ارتباط گستر نسل نو اندیش عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/13 تا کنون
تخصصی هتلداری و خدماتی مرایا پارس عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/06 تا کنون