آمار کلی

کد ملی: 258000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیوشا نگار عصر نو بازرس علی البدل خارج شده 1396/02/02 تا 1397/02/10