آمار کلی

کد ملی: 195123XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راستین گستران ماهرویان مدیرعامل فعال 1395/04/30 تا کنون