آمار کلی

کد ملی: 003523XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 9

شرکت فعال: 8

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حریر ساز سرمه عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/25 تا کنون
توسعه و آبادانی ارگ سر یزد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/25 تا کنون
مجموعه ساز بنیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/01 تا کنون
توسعه صادرات و اقتصاد استان البرز مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/24 تا کنون
مجموعه ساز پیشرو رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/26 تا کنون
میراث باستان کویر یزد عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/31 تا کنون
انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری ایران عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/01/16 تا کنون
عمران شهر جدید هشتگرد عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/16 تا کنون
قارچ اطلس رئیس هیئت مدیره فعال 1392/02/16 تا کنون