آمار کلی

کد ملی: 007514XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرسس پاد صنعت نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/11 تا کنون
طلایی کاران علیرضا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/09/09 تا 1398/07/14
نیک بنای آوان بازرس علی البدل خارج شده 1393/04/23 تا 1395/06/20