آمار کلی

کد ملی: 137831XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدیق بتن آذربایجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/02 تا کنون