آمار کلی

کد ملی: 445989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماندگار طعم ایساتیس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/20 تا کنون
ارمغان گل سرخ کویر یزد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/21 تا کنون