آمار کلی

کد ملی: 191187XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه مارون نزهت بازرس علی البدل فعال 1397/02/08 تا کنون