آمار کلی

کد ملی: 355987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی پوشاک برازنده گروه شش هزار و سیصد و هفتاد و شش عضو هیئت مدیره فعال 1394/09/17 تا کنون