آمار کلی

کد ملی: 127090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین برج افراز آسمان پارتاک رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/09 تا کنون
پترو پالایش سبز ققنوس بازرس اصلی فعال 1395/12/15 تا کنون