آمار کلی

کد ملی: 359148XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رسا سازه پی کاوان مهام رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/19 تا کنون
رسا ارتباط گستر مهام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/05 تا کنون
مهندسی ارتباطات و الکترونیک زاهدان تلفن بازرس اصلی فعال 1397/02/26 تا کنون