آمار کلی

کد ملی: 604978XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آموزشی غیردولتی دخترانه آفتاب تابان تبریز فردا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/26 تا کنون