آمار کلی

کد ملی: 259145XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بتونی کارو پیشتاز دیلم رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/10 تا کنون
مرغ کاکل زری رشت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/05 تا کنون
نقش گستر عمران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/29 تا کنون
مرغ گوشتی رجا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/11 تا کنون
مرغ کاکل حنایی رشت نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/03/02 تا 1396/08/12