آمار کلی

کد ملی: 299176XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افلاک برج صبای آسمان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/02/12 تا 1397/03/30
مهندسین پیمانکار ساراب کارمانیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/15 تا کنون
عمارت سازان کویر کرمان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/16 تا کنون
گروه معماری هفت خشت سپنتا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/17 تا کنون