آمار کلی

کد ملی: 539997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگ سازان آینده طارم بازرس علی البدل فعال 1395/01/21 تا کنون
صبا کار گنجه بازرس اصلی فعال 1394/12/08 تا کنون