آمار کلی

کد ملی: 578974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه شرکتهای بازرس علی البدل فعال 1395/07/04 تا کنون
تولیدی و مرغ گوشتی 798 ساری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منحل شده 1390/12/22 تا کنون