آمار کلی

کد ملی: 535998XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی بهسازان خاتون کوهبنان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/08/10 تا کنون