آمار کلی

کد ملی: 137362XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات حفاظتی و مراقبتی حافظان میزان محور تبریز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/17 تا کنون
مسکن بهداشت و درمان تبریز بازرس علی البدل خارج شده 1395/06/27 تا 1397/08/19