آمار کلی

کد ملی: 299402XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمد سازه پردیس ماهان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/09 تا کنون
سپهر برج سازه مهر کریمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/09 تا کنون