آمار کلی

کد ملی: 387337XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آلتون کالا پویا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/10 تا کنون