آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات لوله کشی گاز نصرآباد گاز جام مدیرعامل فعال 1389/03/17 تا کنون