آمار کلی

کد ملی: 393251XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوای امید الوند بازرس علی البدل فعال 1398/09/04 تا کنون