آمار کلی

کد ملی: 425115XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروین گذر امیدیه بازرس اصلی فعال 1398/02/09 تا کنون