آمار کلی

کد ملی: 255958XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت افرا مهر رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/04 تا کنون
فرداد صنعت خاورمیانه مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/11/11 تا کنون