آمار کلی

کد ملی: 471048XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوشا طب کار پارسا رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/27 تا کنون