آمار کلی

کد ملی: 136033XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطلس تجارت زربافت رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/10 تا کنون
آذرپارس دوار مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/09/01 تا کنون
حسابرسی آمارگران پاسارگارد عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/04/30 تا 1391/08/28