آمار کلی

کد ملی: 093964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهاب گستر بارثاوا مدیرعامل فعال 1395/06/20 تا کنون