آمار کلی

کد ملی: 443356XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی ملک ماه یزد بازرس علی البدل فعال 1398/02/15 تا کنون