آمار کلی

کد ملی: 505929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات رفاهی و تفریحی کیامکی چهار هزار و ششصد و سی جلفا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/08 تا کنون