آمار کلی

کد ملی: 581983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهار هزار و دویست و شصت و شش احیا و بهره برداری از منابع طبیعی جنگلداری بلوط آلامتو بازرس اصلی فعال 1397/06/12 تا کنون
باغداران یاقوت کشت الامتو عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/01 تا کنون