آمار کلی

کد ملی: 517905XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا طرح آریا بازرس علی البدل فعال 1397/01/25 تا کنون