آمار کلی

کد ملی: 136184XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رویش سبز آینده سهند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/13 تا کنون
یاشیل باغبان سهند عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/11 تا کنون