آمار کلی

کد ملی: 303159XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی مهنا بتن جیرفت بازرس علی البدل فعال 1395/08/24 تا کنون