آمار کلی

کد ملی: 038162XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 9

شرکت فعال: 8

خارج شده: 0

منحل شده: 1

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون مهاجر جهانیان عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/01 تا کنون
مینا دندان پارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/26 تا کنون
ابتکار فناوری رابین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/29 تا کنون
پرواز ابتکار فناوری رابین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/08 تا کنون
بین المللی توسعه کسب و کار ایرسا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/02 تا کنون
پیشروان تسنیم نوای ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/28 تا کنون
آرزوی آسمان آبی رئیس هیئت مدیره فعال 1392/07/21 تا کنون
توسعه بین المللی آتیه فیروزه ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/06/27 تا کنون
خدمات سلامت بین الملل راد گشت پارسینا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/02/11 تا کنون