آمار کلی

کد ملی: 292007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان بوکان غیر انتفاعی عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1392/05/07 تا کنون