آمار کلی

کد ملی: 423079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنفی ابزار و یراق و مصالح ساختمانی شهرستان دنا خزانه دار فعال 1395/06/23 تا کنون