آمار کلی

کد ملی: 126243XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه شهرستان کاشان خزانه دار فعال 1398/11/23 تا کنون
برج بتن آران و بیدگل رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/30 تا کنون