آمار کلی

کد ملی: 045161XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه تجارت فارمد بازرس علی البدل فعال 1395/02/15 تا کنون
آکام پوشش پارس بازرس علی البدل فعال 1393/11/12 تا کنون