آمار کلی

کد ملی: 064002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و راهسازی خاک سازه بیرجند نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/15 تا کنون