آمار کلی

کد ملی: 093154XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الماس سازه شایگان سهند خراسان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/16 تا کنون