آمار کلی

کد ملی: 007930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چتر آب عدل بازرس علی البدل فعال 1398/07/13 تا کنون
ژیوار سازه فلات شرق بازرس علی البدل فعال 1394/12/12 تا کنون